Warning: sprintf(): Too few arguments in /home/pcir/public_html/wp-includes/nav-menu-template.php on line 261

آخرین آپدیت دوره ها

اطلاعیه آخرین آپدیت ها ( کل دوره ها )
( 20 مورد آخر)
توجه کنید برای دسترسی به جلسات وارد دوره مورد نظر شوید، از اینجا دسترسی مستقیم ندارید.

تمرینات عملی پرایس اکشن کارگاه 6 – تعیین جهت آینده حرکت قیمت

 

توضیحات:

تمرینات جدید معامله‌گری به روش پرایس اکشن با محوریت تعیین جهت آینده حرکت قیمت ، به صورت عملی و با فیدبک اتوماتیک برای یادگیری دانشجویان ، به همراه آزمون‌ جدید به کارگاه‌ 6 دوره اختصاصی پرایس اکشن آکادمی تری مارکتز اضافه گردیده و در سیستم LMS آکادمی جهت دسترسی دانشجویان قرار گرفته است.

 

مدیریت ریسک و سرمایه تری مارکتز

اطمینان از بقا – طرح بقای مالی

توضیحات:

جلسه سوم کارگاه 8 مدیریت سرمایه ، دوره اختصاصی مدیریت ریسک و سرمایه تری مارکتز

                                                           در سیستم LMS  آکادمی تری مارکتز قرار گرفت.

 

مدیریت ریسک و سرمایه تری مارکتز

اطمینان از بقا – طرح بقای مالی

توضیحات:

جلسه دوم کارگاه 8 مدیریت سرمایه ، دوره اختصاصی مدیریت ریسک و سرمایه تری مارکتز

                                                           در سیستم LMS  آکادمی تری مارکتز قرار گرفت.

 

تمرینات عملی پرایس اکشن کارگاه 5 – تجزیه و تحلیل روند آینده بازار

 

توضیحات:

تمرینات جدید معامله‌گری به روش پرایس اکشن با محوریت تجزیه و تحلیل روند آینده بازار ، به صورت عملی و با فیدبک اتوماتیک برای یادگیری دانشجویان ، به همراه آزمون‌ جدید به کارگاه‌ 5 دوره اختصاصی پرایس اکشن آکادمی تری مارکتز اضافه گردیده و در سیستم LMS آکادمی جهت دسترسی دانشجویان قرار گرفته است.

 

مدیریت ریسک و سرمایه تری مارکتز

اطمینان از بقا – طرح بقای مالی

توضیحات:

جلسه اول کارگاه 8 مدیریت سرمایه ، دوره اختصاصی مدیریت ریسک و سرمایه تری مارکتز

 

مدیریت ریسک و سرمایه تری مارکتز

آذوقه سفر – وابستگی به سود تریدینگ (2)

توضیحات:

جلسه دوم کارگاه 7 مدیریت سرمایه ، دوره اختصاصی مدیریت ریسک و سرمایه تری مارکتز

 

مدیریت ریسک و سرمایه تری مارکتز

آذوقه سفر – وابستگی به سود تریدینگ (1)

توضیحات:

جلسه اول کارگاه 7 مدیریت سرمایه ، دوره اختصاصی مدیریت ریسک و سرمایه تری مارکتز

 

مدیریت ریسک و سرمایه تری مارکتز

انتظارات سفر – ریسک سرمایه اولیه (3)

توضیحات:

جلسه سوم کارگاه 6 مدیریت سرمایه ، دوره اختصاصی مدیریت ریسک و سرمایه تری مارکتز

 

مدیریت ریسک و سرمایه تری مارکتز

انتظارات سفر – ریسک سرمایه اولیه (2)

توضیحات:

جلسه دوم کارگاه 6 مدیریت سرمایه ، دوره اختصاصی مدیریت ریسک و سرمایه تری مارکتز

 

مدیریت ریسک و سرمایه تری مارکتز

انتظارات سفر – ریسک سرمایه اولیه (1)

توضیحات:

جلسه اول کارگاه 6 مدیریت سرمایه ، دوره اختصاصی مدیریت ریسک و سرمایه تری مارکتز

 

تمرینات عملی پرایس اکشن کارگاه 3

تمرینات عملی پرایس اکشن کارگاه 4 – قدرت و ضعف ترند

 

توضیحات:

تمرینات جدید معامله‌گری به روش پرایس اکشن با محوریت تعیین قدرت و ضعف ترند ، به صورت عملی و با فیدبک اتوماتیک برای یادگیری دانشجویان ، به همراه آزمون‌ جدید به کارگاه‌ 4 دوره اختصاصی پرایس اکشن آکادمی تری مارکتز اضافه گردیده و در وبسایت آکادمی جهت دسترسی دانشجویان قرار گرفته است.

 

تمرینات عملی پرایس اکشن کارگاه 3 - تغییر الگوی سایدوی

تمرینات عملی پرایس اکشن کارگاه 3 – تغییر الگوی سایدوی

 

توضیحات:

تمرینات جدید معامله‌گری به روش پرایس اکشن با محوریت تغییر الگوی سایدوی ، به صورت عملی و با فیدبک اتوماتیک برای یادگیری دانشجویان ، به همراه آزمون‌ جدید به کارگاه‌ 3 دوره اختصاصی پرایس اکشن آکادمی تری مارکتز اضافه گردیده و در وبسایت آکادمی جهت دسترسی دانشجویان قرار گرفته است.

 

تمرینات عملی پرایس اکشن کارگاه 3 - تغییر الگوی ترند

تمرینات عملی پرایس اکشن کارگاه 3 – تغییر الگوی ترند

 

توضیحات:

تمرینات جدید معامله‌گری به روش پرایس اکشن با محوریت تغییر الگوی ترند ، به صورت عملی و با فیدبک اتوماتیک برای یادگیری دانشجویان ، به همراه آزمون‌ جدید به کارگاه‌ 3 دوره اختصاصی پرایس اکشن آکادمی تری مارکتز اضافه گردیده و در وبسایت آکادمی جهت دسترسی دانشجویان قرار گرفته است.

 

تمرینات عملی پرایس اکشن کارگاه 3 - فیلتر رنج

تمرینات عملی پرایس اکشن کارگاه 3 – فیلتر رنج

 

توضیحات:

تمرینات جدید معامله‌گری به روش پرایس اکشن با محوریت فیلتر رنج ، به صورت عملی و با فیدبک اتوماتیک برای یادگیری دانشجویان ، به همراه آزمون‌ جدید به کارگاه‌ 3 دوره اختصاصی پرایس اکشن آکادمی تری مارکتز اضافه گردیده و در وبسایت آکادمی جهت دسترسی دانشجویان قرار گرفته است.

 

تمرینات عملی پرایس اکشن کارگاه 3 - تغییر رنج

تمرینات عملی پرایس اکشن کارگاه 3 – تغییر رنج

 

توضیحات:

تمرینات جدید معامله‌گری به روش پرایس اکشن با محوریت تغییر رنج ، به صورت عملی و با فیدبک اتوماتیک برای یادگیری دانشجویان ، به همراه آزمون‌ جدید به کارگاه‌ 3 دوره اختصاصی پرایس اکشن آکادمی تری مارکتز اضافه گردیده و در وبسایت آکادمی جهت دسترسی دانشجویان قرار گرفته است.

 

تمرینات عملی پرایس اکشن کارگاه 2 - ترندلاین الگو

تمرینات عملی پرایس اکشن کارگاه 2 – ترندلاین الگو

 

توضیحات:

تمرینات جدید معامله‌گری به روش پرایس اکشن با محوریت ترندلاین الگو ، به صورت عملی و با فیدبک اتوماتیک برای یادگیری دانشجویان ، به همراه آزمون‌ جدید به کارگاه‌ 2 دوره اختصاصی پرایس اکشن آکادمی تری مارکتز اضافه گردیده و در وبسایت آکادمی جهت دسترسی دانشجویان قرار گرفته است.

 

تمرینات عملی پرایس اکشن کارگاه 2 - ترندلاین رنج

تمرینات عملی پرایس اکشن کارگاه 2 – ترندلاین رنج

 

توضیحات:

تمرینات جدید معامله‌گری به روش پرایس اکشن با محوریت ترندلاین رنج ، به صورت عملی و با فیدبک اتوماتیک برای یادگیری دانشجویان ، به همراه آزمون‌ جدید به کارگاه‌ 2 دوره اختصاصی پرایس اکشن آکادمی تری مارکتز اضافه گردیده و در وبسایت آکادمی جهت دسترسی دانشجویان قرار گرفته است.

 

تمرینات عملی پرایس اکشن کارگاه 2 - فرکچال ها

تمرینات عملی پرایس اکشن کارگاه 2 – فرکچال ها

 

توضیحات:

تمرینات جدید معامله‌گری به روش پرایس اکشن با محوریت فرکچال ها ، به صورت عملی و با فیدبک اتوماتیک برای یادگیری دانشجویان ، به همراه آزمون‌ جدید به کارگاه‌ 2 دوره اختصاصی پرایس اکشن آکادمی تری مارکتز اضافه گردیده و در وبسایت آکادمی جهت دسترسی دانشجویان قرار گرفته است.

 

تمرینات عملی پرایس اکشن - کارگاه 1

تمرینات عملی پرایس اکشن – کارگاه 1

 

توضیحات:

تمرینات جدید معامله‌گری به صورت عملی و با فیدبک اتوماتیک برای یادگیری دانشجویان ، به همراه آزمون‌ جدید به کارگاه‌ ۱ دوره اختصاصی پرایس اکشن آکادمی تری مارکتز اضافه گردیده و در وبسایت آکادمی جهت دسترسی دانشجویان قرار گرفته است.

 

مدیریت ریسک و سرمایه تری مارکتز

اهمیت انطباق – نینجایی مدیریت مالی (2)

زمان ویدیو: 00:10:27

حجم ویدیو: 22.2 مگابایت

 

توضیحات:

جلسه دوم کارگاه 5 مدیریت سرمایه ، دوره اختصاصی مدیریت ریسک و سرمایه تری مارکتز

● اهمیت انطباق و انعطاف

● اهمیت آموزش و دید نینجایی

● مدیریت ریسک متغیر و فعال

 

ارتباط با پشتیبانی