ترید حساب زنده با مربی

BIT 1024x373 - ترید حساب زنده با مربی

ترید حساب زنده

یکی از انتظارات بجای دانشجویان که کمک زیادی به پیشرفت حرفه ای آنها در معامله گری خواهد کرد، دیدن کاربرد عملی مطالب آموزشی و اجرای همزمان تمام جزئیات سه بعد موفقیت در معامله گری در کنار مربی حرفه ای با حساب اصلی میباشد.

در راستای تربیت بهترین معامله گران، خدمات  “ترید برای درآمد”  (Become Income Trader = BIT)  و  “ترید برای مدیریت صندوق مالی”  (Become Funded Trader = BFT)  تشکیل گردیده تا کاربرد عملی همه مطالب آموزشی پیشرفته آکادمی تری مارکتز را  به دانشجویان و سرمایه داران علاقمند به سرمایه گذاری در بازارهای مالی با حساب اصلی به نمایش بگذارد.  تمرکز دوره BIT بر ایجاد درآمد مستمر در حسابهای شخصی و هدف دوره BFT بر افزایش سرمایه صندوق های مالی با قدرت کامپوندینگ در بازارهای مالی متنوع هست.  


در این دوره ها، تهیه کارنامه معاملاتی شفاف و مرور با مربی تریدر به دانشجویان کمک میکند تا به شخصی سازی، ادغام سازی، و ساده سازی سیستم معاملاتی خود بپردازند و به تدریج ایرادات خود را در هر سه بعد روانشناسی، مدیریت ریسک، و سیستم معاملاتی رفع نمایند. نقش مربی کمک به دانشجو در ایجاد کارنامه صحیح و تمرین منظم و شناخت شخصیت روانی خود و ایجاد عادتهای صحیح و شخصی سازی سیستم معاملاتی است که با اهداف معامله گر و وقت آزاد او انطباق داشته باشد.

BFT BIT - ترید حساب زنده با مربی