جزییات دوره های BIT

BIT 1024x373 - جزییات دوره های BIT

جزئیات دوره ترید برای درآمد (BIT)

دوره های BIT در سه سطح  طبقه بندی شده اند که با افزایش تدریجی حجم معاملات و فاند حساب ریل همراه هستند تا پاسخگوی پیشرفت دانشجو در امتداد افزایش سود دهی مستمر و مناسبت با سطح انتظارات روانی او باشند.

BIT levels R 2 1024x311 - جزییات دوره های BIT

دوره ترید برای درآ مد – سطح  ۱                                               1  BIT -Level 

در ابتدای ورود به دوره BIT -Level 1، تریدر ها اصول پرایس اکشن تری مارکتز را از دید ساختاری به همراه چک لیست مراحل آماده سازی قبل، همزمان، و بعد از مارکت با تمرکز بر ستآپ های ساده ترندی فرا میگیرند. همچنین اصول مایندست متمرکز بر اجرای صحیح و ثبت نمره دیسیپلین روانی در کارنامه، همراه با مدیریت ریسک و شرط بقا که در همه لول های بی ای تی مشترک هستند آموزش داده میشود. در این سطح، همه متغیر های اساسی نظیر تایم فریم معاملاتی، زمان تریدینگ، بازار و ابزار معاملاتی، و ستآپ های مناسب به کمک مربی شناسایی و ثابت میگردد. 

با ایجاد کارنامه منظم و شفاف و فیدبک مکرر از مربی در دوره های بی ای تی، فرد معامله گر همه متغیرهای اساسی مناسب با سبک زندگی و روانشناسی خود را شخصی سازی و ساده سازی  مینماید. این امر بایستی منجر به کاهش خطاهای عمدی و افزایش نمره دیسیپلین عملی و ایجاد کارنامه با سود دهی مستمر در حساب  زنده BIT -Level 1 گردد.

Routine BIT 1 - جزییات دوره های BIT

دوره ترید برای درآ مد – سطح  ۲ و ۳                                        3, 2  BIT -Level

بعد از رسیدن به سود دهی منظم در سطح BIT -Level 1، به تریدر اجازه ورود به لول های BIT بعدی و افزایش حجم معاملات همزمان با افزایش حجم حساب معاملاتی داده میشود. در سطوح بعدی، مربی بسته به آمادگی تریدر و شخصیت روانی او، ستاپ ها و مدیریت ریسک های پیچیده تر را به تریدر آموزش داده و به او کمک میکند تا همه متغیرهای مهم دیگر نظیر نحوه خروج و مدیریت معاملات باز، افزایش حجم، و کنترل ریسک معاملات را به دقت انتخاب و تثبیت نماید. از نظر روانشناسی، مربی در سطح پیشرفته و خصوصی با تریدر کار میکند تا همه مشکلات ریشه ای قدیمی به تدریج رفع گردیده و مشکلات جدید ناشی از اعتماد به نفس بیش از حد و غرور حاصل از پیشرفت سریع تداخلی در مسیر تکامل حرفه ای فرد ایجاد ننماید. 

Variables BIT 1 - جزییات دوره های BIT