Warning: sprintf(): Too few arguments in /home/pcir/public_html/wp-includes/nav-menu-template.php on line 261

کارگاه 1

پیشنیاز دوره عملی پرایس اکشن تری مارکتز

آموزش پراس اکشن توسط آقای دکتر اناری بر اساس آموزش های لنس بگز

 

محتوای کارگاه

D Arrow - کارگاه 1 ترم پیشنیاز پرایس اکشن

دوره پیشنیاز پرایس اکشن تری مارکتز
edu - کارگاه 1 ترم پیشنیاز پرایس اکشن

فصل اول مقدمه

Time - کارگاه 1 ترم پیشنیاز پرایس اکشن زمان ویدیو: 00:36:28

DL - کارگاه 1 ترم پیشنیاز پرایس اکشن حجم ویدیو: 100 مگابایت

Doc - کارگاه 1 ترم پیشنیاز پرایس اکشنتوضیحات: محدوده ی کار بازار ، استراتژی، تایم فریم ، مزایای بسیار مهم پرایس اکشن، پیش نیاز ها، فاکتورهای مهم در موفقیت معامله گر(روانشناسی،مدیریت ریسک،اجرای طرح معاملاتی)

دوره پیشنیاز پرایس اکشن تری مارکتز
edu - کارگاه 1 ترم پیشنیاز پرایس اکشن

فصل دوم تجزیه و تحلیل بازار

Time - کارگاه 1 ترم پیشنیاز پرایس اکشن زمان ویدیو: 00:46:35

DL - کارگاه 1 ترم پیشنیاز پرایس اکشن حجم ویدیو: 128 مگابایت

Doc - کارگاه 1 ترم پیشنیاز پرایس اکشنتوضیحات: اصول و واقعیت بازار ، معامله گری سایه ها، علت و معلول و چگونگی حرکت بازار ، آنالیز تفاوت بین معامله گری پرایس اکشن و معامله گری کندل ها و الگو ها و اندیکاتورها، ماهیت مارکت، بررسی رفتار 4 گروه از معامله گران در یک محدوده زمانی و قیمتی

دوره پیشنیاز پرایس اکشن تری مارکتز
edu - کارگاه 1 ترم پیشنیاز پرایس اکشن

فصل سوم

واقعیت بازی معاملاتی

Time - کارگاه 1 ترم پیشنیاز پرایس اکشن زمان ویدیو: 00:04:48

DL - کارگاه 1 ترم پیشنیاز پرایس اکشن حجم ویدیو: 174 مگابایت

Doc - کارگاه 1 ترم پیشنیاز پرایس اکشنتوضیحات: واقعیت بازی معاملاتی، نحوه سود کردن  و تجزیه و تحلیل سود، بررسی استراتژی ها و سیستم های معاملاتی موثر و غیرموثر

دوره پیشنیاز پرایس اکشن تری مارکتز
edu - کارگاه 1 ترم پیشنیاز پرایس اکشن

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل بازار

Time - کارگاه 1 ترم پیشنیاز پرایس اکشن زمان ویدیو: 00:26:44

DL - کارگاه 1 ترم پیشنیاز پرایس اکشن حجم ویدیو: 69 مگابایت

Doc - کارگاه 1 ترم پیشنیاز پرایس اکشنتوضیحات: (به زودی)

دوره پیشنیاز پرایس اکشن تری مارکتز
edu - کارگاه 1 ترم پیشنیاز پرایس اکشن

فصل پنجم

تجزیه و تحلیل گذشته بازار
(بخش اول)

Time - کارگاه 1 ترم پیشنیاز پرایس اکشن زمان ویدیو: 00:33:28

DL - کارگاه 1 ترم پیشنیاز پرایس اکشن حجم ویدیو: 92 مگابایت

Doc - کارگاه 1 ترم پیشنیاز پرایس اکشنتوضیحات: مفهوم سطوح حمایت و مقاومت - نحوه عملکرد سطوح حمایت و مقاومت - سویینگ چیست؟ - نحوه رسم سطوح حمایت و مقاومت - در نظر گرفتن حمایت و مقاومت در غالب ناحیه نه خط

دوره پیشنیاز پرایس اکشن تری مارکتز
edu - کارگاه 1 ترم پیشنیاز پرایس اکشن

فصل پنجم

تجزیه و تحلیل گذشته بازار
(بخش دوم)

Time - کارگاه 1 ترم پیشنیاز پرایس اکشن زمان ویدیو: 00:17:00

DL - کارگاه 1 ترم پیشنیاز پرایس اکشن حجم ویدیو: 46 مگابایت

Doc - کارگاه 1 ترم پیشنیاز پرایس اکشنتوضیحات: بررسی مفهوم سطوح حمایت و مقاومت

دوره پیشنیاز پرایس اکشن تری مارکتز
edu - کارگاه 1 ترم پیشنیاز پرایس اکشن

فصل پنجم

تجزیه و تحلیل گذشته بازار
(بخش سوم)

Time - کارگاه 1 ترم پیشنیاز پرایس اکشن زمان ویدیو: 00:25:43

DL - کارگاه 1 ترم پیشنیاز پرایس اکشن حجم ویدیو: 68 مگابایت

Doc - کارگاه 1 ترم پیشنیاز پرایس اکشنتوضیحات: تجزیه و تحلیل تایم فریم چندگانه - بررسی اهمیت تایم فریم ساختار و تایم فریم معامله

دوره پیشنیاز پرایس اکشن تری مارکتز
edu - کارگاه 1 ترم پیشنیاز پرایس اکشن

فصل پنجم

تجزیه و تحلیل گذشته بازار
(بخش چهارم)

Time - کارگاه 1 ترم پیشنیاز پرایس اکشن زمان ویدیو: 00:29:16

DL - کارگاه 1 ترم پیشنیاز پرایس اکشن حجم ویدیو: 79 مگابایت

Doc - کارگاه 1 ترم پیشنیاز پرایس اکشنتوضیحات: ساختار بازار و اصول کار با آن

دوره پیشنیاز پرایس اکشن تری مارکتز
edu - کارگاه 1 ترم پیشنیاز پرایس اکشن

فصل پنجم

تجزیه و تحلیل گذشته بازار
(بخش پنجم)

Time - کارگاه 1 ترم پیشنیاز پرایس اکشن زمان ویدیو: 00:46:52

DL - کارگاه 1 ترم پیشنیاز پرایس اکشن حجم ویدیو: 128 مگابایت

Doc - کارگاه 1 ترم پیشنیاز پرایس اکشنتوضیحات: تعریف الگوهای معاملاتی و انواع آن - تعریف روند و انواع آن - تغییر روند - اصلاح پیچیده (complex) - ارائه مثال های متعدد از ایجاد و تغییر روند

دوره پیشنیاز پرایس اکشن تری مارکتز
edu - کارگاه 1 ترم پیشنیاز پرایس اکشن

فصل شش

تجزیه و تحلیل آینده بازار
(بخش اول)

Time - کارگاه 1 ترم پیشنیاز پرایس اکشن زمان ویدیو: 00:39:02

DL - کارگاه 1 ترم پیشنیاز پرایس اکشن حجم ویدیو: 107 مگابایت

Doc - کارگاه 1 ترم پیشنیاز پرایس اکشنتوضیحات: شناسایی نقاط قوت و ضعف - معرفی فاکتورهای شناسایی قوت و ضعف - تعریف مومنتوم 

دوره پیشنیاز پرایس اکشن تری مارکتز
edu - کارگاه 1 ترم پیشنیاز پرایس اکشن

فصل شش

تجزیه و تحلیل آینده بازار
(بخش دوم)

Time - کارگاه 1 ترم پیشنیاز پرایس اکشن زمان ویدیو: 00:22:28

DL - کارگاه 1 ترم پیشنیاز پرایس اکشن حجم ویدیو: 61 مگابایت

Doc - کارگاه 1 ترم پیشنیاز پرایس اکشنتوضیحات: ادامه شناسایی قوت و ضعف - تعریف مسافت(Projection) - تعریف عمق (Depth)-

 تعریف عدم ادامه (Failure to continue)

دوره پیشنیاز پرایس اکشن تری مارکتز
edu - کارگاه 1 ترم پیشنیاز پرایس اکشن

فصل شش

تجزیه و تحلیل آینده بازار
(بخش سوم)

Time - کارگاه 1 ترم پیشنیاز پرایس اکشن زمان ویدیو: 00:22:08

DL - کارگاه 1 ترم پیشنیاز پرایس اکشن حجم ویدیو: 61 مگابایت

Doc - کارگاه 1 ترم پیشنیاز پرایس اکشنتوضیحات: چگونگی تعیین جهت آینده روند - اصول بررسی مسیر آینده روند - روند بهترین دوست همیشگی ما نیست - بررسی 6 اصل ارزیابی جهت احتمالی روند آتی - 4 اصل درون چاچوب حمایت و مقاومت - 2 اصل در حاشیه چارچوب حمایت ومقاومت

دوره پیشنیاز پرایس اکشن تری مارکتز
edu - کارگاه 1 ترم پیشنیاز پرایس اکشن

فصل شش

تجزیه و تحلیل آینده بازار
(بخش چهارم)

Time - کارگاه 1 ترم پیشنیاز پرایس اکشن زمان ویدیو: 00:25:28

DL - کارگاه 1 ترم پیشنیاز پرایس اکشن حجم ویدیو: 70 مگابایت

Doc - کارگاه 1 ترم پیشنیاز پرایس اکشنتوضیحات: تجسم روند آتی - طرح های معاملاتی محتمل - بررسی انتظار معامله گران  از رفتار قیمت در آینده - اتفاقات بعد از پایداری سطوح حمایت و مقاومت

دوره پیشنیاز پرایس اکشن تری مارکتز
edu - کارگاه 1 ترم پیشنیاز پرایس اکشن

فصل هفتم

فرایند تجزیه و تحلیل اولیه بازار

Time - کارگاه 1 ترم پیشنیاز پرایس اکشن زمان ویدیو: 00:30:33

DL - کارگاه 1 ترم پیشنیاز پرایس اکشن حجم ویدیو: 71 مگابایت

Doc - کارگاه 1 ترم پیشنیاز پرایس اکشنتوضیحات: فرآیند تجزیه و تحلیل اولیه بازار (اصول ، فهرست و مثال های فرآیند تجزیه و تحلیل بازار) - بررسی اولیه ماهیت مارکت(چک لیست اولیه) شامل: 1-تعریف ساختار 2-تعریف الگوها   3-تعیین قدرت و ضعف 4-تعیین جهت آینده 5-تجسم روند آینده(طرح های معاملاتی محتمل)  6-تعیین نقاط فرصت های معاملاتی - ارائه مثال های متعدد

برنامه درسی دوره

PE01- بخش اول ویدیوهای پرایش اکشن 00:00:00

نقد و بررسی دوره

5

5
1 امتیاز
 • 5 ستاره1
 • 4 ستاره0
 • 3 ستاره0
 • 2 ستاره0
 • 1 ستاره0
 1. مقدمه

  5

  بسیار ریز و دقیق تمام جزیئات گفته میشود و میتوان به عنوان یکی از با ارزش ترین آموزش های موجود پرایس اکشن ب زبان فارسی از ان نام برد.

دوره محدود
 • خصوصی
 • دسترسی نامحدود
259 دانشجو ثبت نام کرد
ارتباط با پشتیبانی