Warning: sprintf(): Too few arguments in /home/pcir/public_html/wp-includes/nav-menu-template.php on line 261

روند کارگاه:

1- مرور فصل دهم از ویدیوهای تئوری (دوره پیشنیاز)
2- دیدن ویدئوهای آموزشی کارگاه
3- دیدن وبینار های پرسش و پاسخ با استاد
4- تمرین به مدت دو هفته (روزی حداقل 10 مورد)
5- دیدن ویدیوی وبینارهای تمرینی (الزامی نیست)

کارگاه 9 – تمرین شناسایی ستاپ های معامله گری حرکات قیمت

در این کارگاه که تمرین شناسایی ستاپ های معامله گری حرکات قیمت است، تریدر یاد می گیرد که بهترین ستاپ ها را در بهترین ساختار و الگو تشخیص دهد و آن هایی که مربوط به همان ستاپ و ساختار است را که از قبل منتظرش بوده درست اجرا کند. لذا بایستی تریدر ضعف را در پولبک ها ببیند و به اندازه کافی صبر کند تا چرخش ضعف تکمیل بشود ودر جهت ضد ضعف قدم بردارد که ستاپ های ما است.

محتوای کارگاه

D Arrow - کارگاه 9 دوره پرایس اکشن

کارگاه 9 پرایس اکشن تری مارکتز
edu - کارگاه 9 دوره پرایس اکشن

بخش آموزشی کارگاه

آموزش و نحوه تمرین کارگاه 9

Time - کارگاه 9 دوره پرایس اکشن زمان ویدیو: 00:20:37

DL - کارگاه 9 دوره پرایس اکشن حجم ویدیو: 25 مگابایت

Doc - کارگاه 9 دوره پرایس اکشنتوضیحات:

 • بررسی مفهوم اصل صبر
 • بررسی بهترین ستاپ های معاملاتی با احتمال بالا در هر ساختار
 • کارگاه 9 پرایس اکشن تری مارکتز
QS - کارگاه 9 دوره پرایس اکشن

بخش سوالات کارگاه

پرسش و پاسخ با استاد شماره (1)

Time - کارگاه 9 دوره پرایس اکشن زمان ویدیو: 00:48:53

DL - کارگاه 9 دوره پرایس اکشن حجم ویدیو: 70 مگابایت

Doc - کارگاه 9 دوره پرایس اکشنتوضیحات:

 • آیا می شود فرآیند تحلیل اولیه بازار را به صورت عملی نشان دهید؟
 • آیا عموما رنج درون مستطیل از رنج درون مثلث تمیزتر و راحت تر برای ترید نیست؟
 • آیا در پرایس اکشن تضمین 100 درصد برای در سود رفتن پوزیشن ها وجود دارد یا نه؟
کارگاه 9 پرایس اکشن تری مارکتز
Practice1 - کارگاه 9 دوره پرایس اکشن

بخش تمرینات کارگاه

وبینار تمرینی دانشجویان کارگاه 9 - شماره (1)

Time - کارگاه 9 دوره پرایس اکشن زمان ویدیو: 01:07:51

DL - کارگاه 9 دوره پرایس اکشن حجم ویدیو: 90 مگابایت

کارگاه 9 پرایس اکشن تری مارکتز
Practice1 - کارگاه 9 دوره پرایس اکشن

بخش تمرینات کارگاه

وبینار تمرینی دانشجویان کارگاه 9 - شماره (2)

Time - کارگاه 9 دوره پرایس اکشن زمان ویدیو: 01:04:06

DL - کارگاه 9 دوره پرایس اکشن حجم ویدیو: 90 مگابایت

کارگاه 9 پرایس اکشن تری مارکتز
Practice1 - کارگاه 9 دوره پرایس اکشن

بخش تمرینات کارگاه

وبینار تمرینی دانشجویان کارگاه 9 - شماره (3)

Time - کارگاه 9 دوره پرایس اکشن زمان ویدیو: 01:25:17

DL - کارگاه 9 دوره پرایس اکشن حجم ویدیو: 76  مگابایت

کارگاه 9 پرایس اکشن تری مارکتز
Practice1 - کارگاه 9 دوره پرایس اکشن

بخش تمرینات کارگاه

وبینار تمرینی دانشجویان کارگاه 9 - شماره (4)

Time - کارگاه 9 دوره پرایس اکشن زمان ویدیو: 01:11:05

DL - کارگاه 9 دوره پرایس اکشن حجم ویدیو: 70 مگابایت

کارگاه 9 پرایس اکشن تری مارکتز
Practice1 - کارگاه 9 دوره پرایس اکشن

بخش تمرینات کارگاه

وبینار تمرینی دانشجویان کارگاه 9 - شماره (6)

Time - کارگاه 9 دوره پرایس اکشن زمان ویدیو: 00:43:42

DL - کارگاه 9 دوره پرایس اکشن حجم ویدیو: 43 مگابایت

کارگاه 9 پرایس اکشن تری مارکتز
Practice1 - کارگاه 9 دوره پرایس اکشن

بخش تمرینات کارگاه

وبینار تمرینی دانشجویان کارگاه 9 - شماره (5)

Time - کارگاه 9 دوره پرایس اکشن زمان ویدیو: 00:54:19

DL - کارگاه 9 دوره پرایس اکشن حجم ویدیو: 49  مگابایت

روند کارگاه: 1- مرور فصل دهم از ویدیوهای تئوری (دوره پیشنیاز) 2- دیدن ویدئوهای آموزشی کارگاه 3- دیدن وبینار های پرسش و پاسخ با استاد 4- تمرین به مدت دو هفته (روزی حداقل 10 مورد) 5- دیدن ویدیوی وبینارهای تمرینی (الزامی نیست)
کارگاه 9 – تمرین شناسایی ستاپ های معامله گری حرکات قیمت در این کارگاه که تمرین شناسایی ستاپ های معامله گری حرکات قیمت است، تریدر یاد می گیرد که بهترین ستاپ ها را در بهترین ساختار و الگو تشخیص دهد و آن هایی که مربوط به همان ستاپ و ساختار است را که از قبل منتظرش بوده درست اجرا کند. لذا بایستی تریدر ضعف را در پولبک ها ببیند و به اندازه کافی صبر کند تا چرخش ضعف تکمیل بشود ودر جهت ضد ضعف قدم بردارد که ستاپ های ما است.
محتوای کارگاه D Arrow - کارگاه 9 دوره پرایس اکشن
priceaction WS 09 - کارگاه 9 دوره پرایس اکشن
chart - کارگاه 9 دوره پرایس اکشن

تمرینات عملی پرایس اکشن کارگاه 9 -تمرین شناسایی ستاپ های معامله گری حرکات قیمت

Doc - کارگاه 9 دوره پرایس اکشنتوضیحات:

تمرینات جدید معامله‌گری به روش پرایس اکشن با محوریت تمرین شناسایی ستاپ های معامله گری حرکات قیمت به صورت عملی و با فیدبک اتوماتیک برای یادگیری دانشجویان ، به همراه آزمون‌ جدید به کارگاه‌9 دوره اختصاصی پرایس اکشن آکادمی تری مارکتز اضافه گردیده و در سیستم LMS آکادمی جهت دسترسی دانشجویان قرار گرفته است.

 

برنامه درسی دوره

PW09- آموزش و تمرین 00:00:00
PW09- پرسش و پاسخ 00:00:00

نقد و بررسی دوره

3

3
1 امتیاز
 • 5 ستاره0
 • 4 ستاره0
 • 3 ستاره1
 • 2 ستاره0
 • 1 ستاره0
دوره محدود
 • خصوصی
 • دسترسی نامحدود
268 دانشجو ثبت نام کرد