بیشتر بخوانید:  اثرات مثبت گرفتن رانر ها در سیستم معاملاتی ما بر میزان سود به ضرر