تجربیات موفق دانشجویان دوره BIT

با مشاهده این ویدیوها می توانید از نظرات و تجربیات دانشجویان سخت کوش و موفق در مسیر آموزش و معامله گری حرفه ای بهره مند شوید و شما هم جزو معامله گران موفق باشید.

● اثر آموزش های صحیح بر کارنامه قبل و بعد از دوره آموزشی تریدر
● مهمترین ویژگی های فردی دانشجویان موفق
● پیشنهادات تریدرهای موفق به معامله گرانی که هنوز به موفقیت دلخواه در بازارهای مالی نرسیده اند.

چالش دانشجویان آکادمی تری مارکتز

شرایط چالش BIT بورس ایران

شرایط چالش 100 ترید اول و ورود به دوره BIT

مشاهده شرایط چالش ورود به دوره BIT و بورس ایران