هفت گناه کشنده در معامله گری

25

بهمن'97

فصل نهم: حد متعادل از اعمال و رفتار

فصل نهم: حد متعادل از اعمال و رفتار در مباحث روانشناسی معاملات در فصل های اول تا هفتم هفت گناه …

بیشتر بخوانید

25

بهمن'97

فصل هشتم: یافتن مهمترین گناهان معامله گری شخصی شما

فصل هشتم: یافتن مهمترین گناهان معامله گری شخصی شما این فصل می خواهد به ما کمک کند تا اشتباهاتمان را …

بیشتر بخوانید

25

بهمن'97

فصل هفتم: گناه ناشکیبایی و بی صبری

فصل هفتم: گناه ناشکیبایی و بی صبری مثالی از بنجامین دیزرالی آورده اند که اگر انسان صبر کند به همه …

بیشتر بخوانید

25

بهمن'97

فصل ششم: خشم و غضب در معامله گری

فصل ششم: خشم و غضب نظیر ترس غرور طمع خشم هم یکی از گناهانی هست که در مذهب ما هم …

بیشتر بخوانید

24

بهمن'97

فصل پنجم: غرور

فصل پنجم: غرور روس می گوید معامله گری چیزی نیست در ارتباط با من و یا شما. معاملات یک واکنش …

بیشتر بخوانید

24

بهمن'97

فصل چهارم: غلبه بر گناه بی نقصی

فصل چهارم: غلبه بر گناه بی نقصی معامله گری هیچوقت بازی بی نقص و عیب نیست و در مقابل معامله …

بیشتر بخوانید

24

بهمن'97

فصل سوم: بی احتیاطی

فصل سوم: بی احتیاطی سومین اشتباه که خطرناک است بی احتیاطی است یا کله شقی در معامله کردن. ما برای …

بیشتر بخوانید

24

بهمن'97

فصل دوم: طمع

 فصل دوم: طمع طمع یک نیاز غیرمنطقی است که خارج از حد کنترل است. طمع هیچوقت سیراب نخواهد شد بخاطر …

بیشتر بخوانید

24

بهمن'97

فصل اول: ترس

فصل اول: ترس ترس پدیده ای همه جایی است و در معامله گری به همراه برادرش که طمع است دو …

بیشتر بخوانید