ابزارهای معاملاتی

11

شهریور'98

قراردادهای آتی شاخص Russell 2000 E-Mini

ماشین حساب محاسبه میزان پوزیشن قراردادهای آتی شاخص Russell 2000 E-Mini ابزار M2K RTY بازار  CME/Globex CME/Globex سایز قرار داد …

بیشتر بخوانید

11

شهریور'98

قراردادهای آتی شاخص Dow Jones E-Mini

ماشین حساب محاسبه میزان پوزیشن قراردادهای آتی شاخص ‘Dow Jones E-Mini ابزار MYM YM بازار CME/Globex CBOT/Globex سایز قرار داد …

بیشتر بخوانید

11

شهریور'98

قراردادهای آتی شاخص Nasdaq-100 E-Mini

ماشین حساب محاسبه میزان پوزیشن قراردادهای آتی شاخص ‘Nasdaq-100 E-Mini ابزار NQ MNQ بازار  CME/Globex CME/Globex سایز قرار داد $20 …

بیشتر بخوانید

09

شهریور'98

قراردادهای آتی شاخص ‘S&P500 E-Mini

ماشین حساب محاسبه میزان پوزیشن S&P500 E-Mini قراردادهای آتی شاخص ابزار MES ES بازار  CME/Globex CME/Globex سایز قرار داد S&P …

بیشتر بخوانید

08

شهریور'98

ماشین حساب محاسبه حد انتظار و پرافیت فاکتور

ماشین حساب محاسبه حد انتظار (Expectancy) ماشین حساب محاسبه پرافیت فاکتور (Profit Factor)

بیشتر بخوانید