ماشین حساب محاسبه میزان پوزیشن

قراردادهای آتی شاخص 'Dow Jones E-Mini

ابزار

MYM

YM

بازار

CME/Globex

CBOT/Globex

سایز قرار داد

$0.50  DJIA Index X

$5.00  DJIA Index X

تیک/ارزش دلاری

1.00 / $0.50

1.00 / $5.00

بیشتر بخوانید:  ماشین حساب محاسبه حد انتظار و پرافیت فاکتور