من چگونه می توانم به انضباط بیشتری برسم؟

من چگونه می توانم به انضباط بیشتری برسم؟

من چگونه می توانم به انضباط بیشتری برسم؟ (بخش 1 از 2)

اینجا گزیده ای از یک ایمیل است که من به تازگی دریافت کردم:

ایمیل (گزیده):

هنوز یکی از موانع بزرگ من، انضباط است. من فکر می کنم ممکن است در این زمینه به قدری کمک نیاز داشته باشم. آیا شما کسی را  می شناسید که به طور موفقیت آمیزی به منضبط شدن افراد کمک کرده باشد؟

پاسخ:

انضباط ضعیف معمولاً به عنوان یک مسئله روانی در نظر گرفته می شود، اما همیشه این طور نیست. اثر مسئله روانی بیشتر از اثر دیگر عواملی که موجب انضباط ضعیف می شوند، نیست. بیایید به چند علت احتمالی نگاهی بیندازیم.

فقدان یک استراتژی با امید مثبت معتبر!

یک استراتژی نامعتبر به نتایج متناقض و متغیر همراه با یک منحنی سرمایه قابل زوال، راکد یا امواج نوسانی شدید، منجر می شود. این به سرخوردگی و عدم اعتماد به استراتژی منجر می شود. نتیجه نهاییِ سرخوردگی و عدم اعتماد، به کار گرفتن غیر مداوم برنامه معاملاتی است که نتایج وخیمتری را به دنبال دارد. به کارگیری غیر مداوم استراتژی دلیل نتایج ضعیف در نظر گرفته می شود، به این صورت که خطاهای شناختی متعدد به ما فقط معاملات برنده ای را که باید می گرفتیم را نشان می دهد و به ما ثابت می کند که اگر انضباط بیشتری در اجرای برنامه معاملاتی مان داشتیم دچار معاملات بازنده نمی شدیم. ما به دنبال پاسخهایی در متون روانشناسی معامله گری هستیم تا راههایی برای تمرکز بیشتر و افزایش انضباط پیدا کنیم.

در این حالت، مادر مشاهده درست مشکل اشتباه کرده ایم. بهاین صورت که یک رویکرد معتبر برای معامله گری بازارها نداریم.

آیا شما مطمئن هستید که استراتژی تان معتبر است و یک پیشروی برایتان فراهم می کند؟ چگونه؟

 فقدان باور به استراتژی تان!

 بر فرض که شما یک استراتژی با امید مثبت دارید، آیا آن را به خودتان اثبات کردید؟ آیا شما به اندازه کافی تست رو به عقب و رو به جلو به عمل آوردید تا باور مطلق به این واقعیت داشته باشید که این استراتژی کار می کند؟ اغلب انضباط ضعیف، نتیجه نهایی عدم اعتماد است. و اعتماد تنها از طریق تجربه کردن موفقیت به دست می آید. تجربه موفقیت در یک محیط مجازی (شبیه سازی)، نخست اقدامات تضمینی است که به عنوان امری واقع بینانه و ممکن ساخته شده است.

 بسیاری از افراد ادعا می کنند که شما باید از یک محیط شبیه سازی اجتناب کنید چرا که آن نمی تواند بسیاری از چالشهای روانشناختی وابسته به داشتن پول در ریسک را ارائه دهد. این نکته ای نهفته و گمشده است. چرا با پول واقعی در یک محیط معامله گری واقعی ریسک کنید اگر شما حتی نمی توانید با استراتژی در یک محیط مجازی معامله کنید، جایی که شما با آن چالشهای اضافه مواجه نمی شوید. شما ابتدا به خودتان اثبات کنید که شما می توانید آن را در یک محیط شبیه سازی آسانتر انجام دهید. سپس فقط چالشهای اضافه را بیفزایید.

بیشتر بخوانید:  اهمیت استراتژی خروج 2

 بنابراین، آیا شما به استراتژی تان اعتقاد دارید؟ آیا شما با آن، موفقیت را تجربه کرده اید؟ یا اینکه شما به وقت بیشتری نیاز دارید تا به خودتان اثبات کنید که استراتژی تان در مدیریت ریسک و فرصت کافی، خوب عمل می کند تا در بازارها به شما آسیبی وارد نکند.

 در اینجا برخی عناصر روانشناختی وجود دارند اما مسئله نتایج انضباط ضعیف نیست. بلکه انضباط ضعیف، نتیجه فقدان باور است. و باور نیاز دارد که از طریق آزمایشهای بیشتر ایجاد شود.

وضعیت نادرست

 حتی زمانی که یک معامله گر یک استراتژی درست و اثبات شده ای دارد، انضباط ضعیف ممکن است نشانه این باشد که استراتژی برای شخصیت و شیوه زندگی ما مناسب نیست. فردی که به شدت خصوصیات شخصیتی دمدمی مزاج (مثل خودم) دارد، نباید برای نگه داشتن معاملات برای چند روز یا چند هفته تلاش کند. کسانی که به تصمیم گیریهای بیشتر فکر شده و مستدل نیاز دارند نباید در نمودار زیر یک دقیقه اسکالپ کنند. افراد با مشاغل تمام وقت نباید با استراتژی هایی که به مراقبت صفحه نمایش هشت ساعت در یک روز نیاز دارند، معامله کنند.

 همانطور که در مقاله قبلی بحث شد، استراتژی متناسب با شخصیت و روش زندگی خود را پیدا کنید.

  1. عدم توانایی برای انطباق با تغییر شرایط بازار!

 حتی زمانی که یک معامله گر یک استراتژی درست و اثبات شده ای دارد، و به آن استراتژی باور دارد، و برای شخصیت و شیوه زندگی اش مناسب است، انضباط ضعیف ممکن است باز هم نتیجه ورود معامله و تصمیمات مدیریتی ضعیف باشد، که از تشخیص غلط یا عدم انطباق با تغییرات زمینه بازار ناشی می شود.

 تمایلات بازار در طول زمان تغییر خواهند کرد. نوسانات در طول زمان تغییر خواهند کرد. سرعت فرایندها در طول زمان تغییر خواهد کرد. نقدینگی در طول زمان تغییر خواهد کرد.

محیطهای متفاوت به رویکردهای متفاوت نیاز دارند. برخی از آنها از طریق ورودهای سفارش محدود، به بهترین نحو ممدیریت می شوند. برخی دیگر به توقف ورود (با بازار) نیاز دارند، وگر نه از سویی دیگر در معرض خطر قرار می گیرید. برخی محیطها به حد زیان تنگ نیاز دارند. برخی دیگر به حد زیان وسیعتر به منظور اجتناب از خروج زود هنگام در شرایط متلاطم بازار، نیاز دارند. برخی محیطها به هدفهای تهاجمی قیمت نیاز دارند. برخی دیگر صبر بیشتر و توانایی گسترش هدفها و یا تعقیب حد زیان، را می طلبند.

بیشتر بخوانید:  اهمیت استراتژی خروج 3

مانند این است که در برخی شرایط بهتر است هیچ استراتژی خاصی به کار گرفته نشود. همچنین در شرایطی که میزان ریسک متناسب نیست بهتر است کار نکنید.

ناتوانی برای انطباق با شرایط در حال تغییر، منجر به تصمیمات بهینه ای کمتر می شود (در مقایسه با نتایج مورد انتظار، نتایج تاریخی و ظرفیتهای بالقوه موجود در بازار)، باعث سرخوردگی، به کار گیری غیر مداوم برنامه (انضباط ضعیف)، و تنزل بیشتر نتایج، خواهد شد. مشهودترین جنبه، به کار گیری غیر مداوم برنامه ماست، بنابراین «انضباط» یک بار دیگر عاملی برای سرزنش ما می شود؛ در حالی که انضباط ضعیف ما ناشی از مسائل اساسی دیگری است.

عدم توانایی تان در تشخیص و تطبیق با تغییرات شرایط بازار جای درست تری برای سرزنش شدن است. و محل بهتری برای تمرین و مطالعه است. تمرکزمان باید به هدف تمرین سنجیده و بدون عجله در تشخیص شرایط بازار و تصمیم گیری صحیح در آن شرایط استراتژ یو حد ریسک باشد.

  1. مدیریت نامناسب ریسک!

ما باید همیشه در محدوده ریسک قابل تحملمان معامله کنیم. افزایش ریسک به بالاتر از حد تحمل فعلی مان ما را به سمت افزایش نوسانات عاطفی از طریق بالا و پایینهای بیش از حد، سوق می دهد. این به نوبه خود منجر به نفوذ عواطف در تصمیم گیری مان، به کارگیری غیر مداوم برنامه معاملاتی و تغییرات بزرگ در نتایج می شود. باز هم به نظر می رسد انضباط ضعیف یک مسئله روانی نباشد، بلکه نتیجه ریسک نامناسب است.

بنابراین اندازه معامله مناسب و حد زیان مناسب را قرار دهید. پول در معرض ریسک در صورت وقوع یک معامله زیانده نباید شما را نگران کند.

علاوه بر این، یک انفجار بزرگ، رنج عاطفی ایجاد می کند. عوامل وابسته به این انفجار معامله ممکن است به درد هیجانی تبدیل شود؛ که زمانی که در آینده همان عوامل در جریان باشند، به شروع مجدد این درد منجر می شود. به طور کلاسیک در اینجا ناتوانی در شروع معامله معتبر ایجاد می شود که به دلیل ترسی است که در معاملات گذشته ایجاد شده است، معاملاتی که باخت و درد عاطفی زیادی را ایجاد کردند.

بنابراین ریسک را مدیریت کنید تا حال خود را مدیریت کنید. هدف داشتن نوسانات کوچک در منحنی نقدینگی به جای حرکات بزرگ به بالا و پایین است.

بیشتر بخوانید:  7 دلیلی که دو معامله گر نمی توانند همان نمودار را یکسان ببینند

قبل از اینکه شما به عملکرد روانشناسی برای بهبود ثبات خود نگاهی بیندازید، باید از قرار گرفتن این اصول پایه ای معامله گری و استراتژی مطمئن شوید.

تنها پس از آن ما می توانیم در مورد ارتقاء عملکرد شما صحبت کنیم.

متاسفانه داشتن اصول معامله گری و استراتژی بالاتر در موقعیت، موفقیت را تضمین نمی کند، اگر کسی بی انضباط باشد، به طور مداوم در پیشبرد مستمر طرح اش شکست  می خورد.

  • انجام ناکامل یا عجولانه یک روال پیش از سشن (دوره معاملاتی).
  • رد شدن از مرور پس از دوره معاملاتی و فرایندهای یادگیری.
  • دنبال نکردن برنامه اساسی مان در طول دوره معاملاتی، چه به واسطه تخطی عمدی (البته همیشه توجیه شده) چه به واسطه بی نظمی / خطای بی توجهی (در تمام مراحل تصمیم گیری- ورود، توقف یا حرکت هدف، حجم موقعیت، محدودیتهای ریسک سشن، مقیاس گذاری در/بیرون و الی آخر).

این چیزی است که ما معمولا به عنوان انضباط ضعیف یا به کارگیری غیر مداوم برنامه مان می بینیم. و به این ترتیب معامله گر بی انضباط ما، شروع به یافتن راه حل می کند. آنها ابزارها، فنون و استراتژیها را برای «رسیدن به انضباط بیشتر» جستجو می کنند.

باز هم هرچند، تمرکز معامله گر ما خارج از هدف است. اینجا راهی برای «رسیدن به انضباط بیشتر» وجود ندارد. بلکه ما نیاز داریم روی این موارد کار کنیم:

الف) ایجاد عادات رفتاری مناسب.

ب) ایجاد روال و استراتژی به منظور نگهداری از حالت مناسب برای کارایی بهینه.

مدیریت عادات و حالت!

آنها اهداف ما هستند.

با عادتهای که در موقعیت برای تکمیل روالهای پیش و پس از دوره معاملاتی تان و با وفادار ماندن به قوانین و رفتارتان در طول دوره معاملاتی، به علاوه مدیریت حالت به منظور محدود کردن واکنشهای عاطفی نامناسب به نتایج معامله گری و تأثیر منفی در تصمیم گیری مان، نتیجه نهایی آن خواهد بود که ما «معامله گری منضبط» می نامیم.

انضباط بهتر است به عنوان نتیجه دیده شود.

شما به انضباط بیشتری نمی رسید.

شما عادتهای بهتر و مدیریت عاطفی بهتری را ایجاد می کنید… و نتیجه، انضباط بهتر خواهد بود.

هفته آینده ما این مقاله را ادامه خواهیم داد، پیگیری عادتها و مدیریت حالت.

معامله گری خوبی داشته باشید.

لنس بگز

ترجمه: دکتر رضا اناری، حبیب الله مرادی، مریم اصغری

13 خرداد 1400

0 پاسخ به "من چگونه می توانم به انضباط بیشتری برسم؟"

ارسال یک پیغام

تست رایگان دوره پرایس اکشن اَلگو تریدینگ!
دوره آموزش تعاملی پرایس اکشن دکتر اناری را رایگان امتحان کنید!

ارسال لینک تست رایگان دوره به آدرس ایمیل شما
همین الان برایم ایمیل شود!
close-link